Nhóm cộng đồng Rust Việt Nam

FB: https://www.facebook.com/groups/546307380433651

Telegram: https://t.me/rust_vn

Nếu có bất gì ý kiến hoặc đóng góp xin gửi đến thùng thư:

Tuan Phung [email protected]

Rất mong nhận được sự đóng góp của cộng đồng để mọi ngôn ngữ Rust trở nên phổ cập hơn và là nguồn tài liệu bổ ích cho những người đã và sẽ yêu thích ngôn ngữ này.